Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 10 100x 1L

Zoutzuur 10% 100x 1L

Chemisch Zuiver              

Verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting

Bestellen


Prijs: €164.46
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagen

Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 10-29%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 10-29%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
110.00 KG
Verzendunits:
300
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
PH Bewaarvloeistof 1L
PH Bewaarvloeistof 1L
NPK 18-18-18+3 1000gr
NPK 18-18-18+3 1000gr
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Tricel Color Vloeibaar 1.5L
Tricel Color Vloeibaar 1.5L
Tricel Citronella 3L
Tricel Citronella 3L
Professionele Toiletreiniger
Professionele Toiletreiniger
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram