Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 10% 100ml

Zoutzuur 10% 100ml

Bestellen


Stuksprijs: €1.32 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraad


Categorie III - DRUGS PRECURSOR: ZOUTZUUR 10-29%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur 10-29%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H310 - Dodelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Natronloog 10% 100ml
Natronloog 10% 100ml
Contactloze IR Thermometer
Contactloze IR Thermometer
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Natriumbenzoaat 100 gram
Natriumbenzoaat 100 gram