Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Zoutzuur

Zoutzuur 0.1M 1L

Zoutzuur 0.1M

1 liter verpakt in een HDPE fles met kindveilige sluiting

Bestellen


Stuksprijs: €2.64 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 4 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Sterk zuur en zeer corrosieve vloeistof
Synoniemen:
acidum salis, muriatic acid, spirit of salt
UN:
1789
IUPAC:
Zoutzuur <10%
CAS Nr:
7647-01-0
EEG Index:
231-595-7
Formule:
HCl
SMILES:
HCl
Mol. Massa:
36.460
Dichtheid:
1.189
Smeltpunt:
-26.000 °C
Kookpunt:
48.000 °C
Kleur:
kleurloze heldere vloeistof

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met water, basen en metalen.

H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28061000

Vaak samen besteld:

Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Demineralisatie Hars 1000ml
Demineralisatie Hars 1000ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Calibreergewicht 1 gram
Calibreergewicht 1 gram
Calibreergewicht 10 gram
Calibreergewicht 10 gram
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr