Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 1kg

zinksulfaat
Zinksulfaat Monohydraat 1kg

Verpakt in een plastic emmertje.          

Bestellen


Stuksprijs: €6.52 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Zinken Plaatje 100x100x0.5mm
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Natriummetasilicaat 1Kg
Natriummetasilicaat 1Kg
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram