Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 1kg

zinksulfaat
Zinksulfaat Monohydraat 1kg

Verpakt in een plastic emmertje.          

Bestellen


Stuksprijs: €6.52 (ex btw)
Bestellen

15 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Glazen reageerbuis 20x150mm
Stop rood rubber 17-22mm
Stop rood rubber 17-22mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Stop rood rubber 18-24mm
Stop rood rubber 18-24mm
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Kaliumfosfaat 25kg
Kaliumfosfaat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Chroom(III)oxide groen 100gr
Chroom(III)oxide groen 100gr
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
Mangaansulfaat 5kg
Mangaansulfaat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Aluminiumsulfaat 1Kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml