Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinksulfaat

Zinksulfaat 175gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Stuksprijs: €2.02 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
zink vitriool witte vitriool
UN:
3077
IUPAC:
zinksulfaat
CAS Nr:
7446-19-7
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend Schadelijk voor de omgeving
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.18 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28332930

Vaak samen besteld:

Kaliumsulfaat 100gr
Kaliumsulfaat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Natriummolybdaat 100gr
Natriummolybdaat 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Natriumsulfaat 100gr
Natriumsulfaat 100gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Kaliumnitraat 5000 gram
Kaliumnitraat 5000 gram
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Ammoniak 10% 100ml
Ammoniak 10% 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram