Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinkoxide

Zinkoxide 50gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Zinkoxide
CAS Nr:
1314-13-2
EEG Index:
215-222-5
Formule:
ZnO
SMILES:
ZnO
Mol. Massa:
81.390
Dichtheid:
5.610
Smeltpunt:
1800.000 °C
Kookpunt:
1800.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving
Opslag: Droog Bewaren buiten bereik van kinderen

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.05 KG
Verzendunits:
0
HS Code:;


Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Bekerglas Simax laag 100ml

Bekerglas Simax laag 100ml

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Natriumbicarbonaat 25Kg

Natriumbicarbonaat 25Kg

Bekerglas Simax laag 600ml

Bekerglas Simax laag 600ml

CalciumChloride (parel) 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg