Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinkoxide

Zinkoxide 25Kg

Bulkverpakking van 25Kg

  • Farmaceutische kwaliteit
  • Op verzoek ontvangt u een datasheet van de zinkoxide die wij u op dat moment leveren
  • LET OP: levertijd ongeveer 14 werkdagen op enkel de grootverpakking
           


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Zinkoxide
CAS Nr:
1314-13-2
EEG Index:
215-222-5
Formule:
ZnO
SMILES:
ZnO
Mol. Massa:
81.390
Dichtheid:
5.610
Smeltpunt:
1800.000 °C
Kookpunt:
1800.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Schadelijk voor de omgeving
ADR: MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (ZINKOXIDE), 9, III
Opslag: Droog Bewaren buiten bereik van kinderen

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
UN3077 MILIEUGEVAARLIJKE VASTE STOF, N.E.G., (ZINKOXIDE), 9, III
ADR Klasse:
9
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
5
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28170010

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 20 Liter
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 25kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Zwavel Refined >99.5% 1000gr
Zwavel Refined >99.5% 1000gr
Natriumsilicaat 37% 20L
Natriumsilicaat 37% 20L