Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Zinkoxide

Zinkoxide 150gr

Zinkoxide 150gr

Verpakt in een potje met schroefdeksel          


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
vaste stof
Synoniemen:
UN:
3077
IUPAC:
Zinkoxide
CAS Nr:
1314-13-2
EEG Index:
215-222-5
Formule:
ZnO
SMILES:
ZnO
Mol. Massa:
81.390
Dichtheid:
5.610
Smeltpunt:
1800.000 °C
Kookpunt:
1800.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

  • veilig in transport
Opslag: Droog Bewaren buiten bereik van kinderen

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28170010;


Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 25Kg

Natriumbicarbonaat 25Kg

CalciumChloride (parel) 25kg

CalciumChloride (parel) 25kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg

Calibreergewicht 20 gram

Calibreergewicht 20 gram

Calciumcarbonaat 25Kg

Calciumcarbonaat 25Kg

Weegschaal 500gr +- 0.01gr

Weegschaal 500gr +- 0.01gr