Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Xyleen

Xyleen 20 Liter

Xyleen >99% 20 Liter

Let op: tot 9 werkdagen levertijd op de 20 liter verpakkingen      

Bestellen


Stuksprijs: €56.20 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraad


ADR Zending: XYLENEN, 3, III (D/E)

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: XYLENEN, 3, III (D/E)
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
UN1307 XYLENEN, 3, III (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
19.20 KG
HS Code:
29024200

Vaak samen besteld:

Tolueen >99% 20 Liter
Tolueen >99% 20 Liter