Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Xyleen

Xyleen 20 Liter

Xyleen >99% 20 Liter

Let op: tot 9 werkdagen levertijd op de 20 liter verpakkingen      

Bestellen


Stuksprijs: €56.20 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: XYLENEN, 3, III (D/E)

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: XYLENEN, 3, III (D/E)
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
UN1307 XYLENEN, 3, III (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
19.20 KG
HS Code:
29024200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
CalciumChloride Parel 75gr
CalciumChloride Parel 75gr
Ascorbinezuur 1000gr
Ascorbinezuur 1000gr
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Wijnsteenzuur 1000 gram
Wijnsteenzuur 1000 gram
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumcarbonaat 80 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Natriumbicarbonaat 130 gram
Styreen 300ml
Styreen 300ml
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L