Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Xyleen

Xyleen 300ml (glas)

Xyleen 300ml

Glazen fles met kindveilige garantiesluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €3.26 (ex btw)
Bestellen

21 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Helder dunne olie met een sterke geur
Synoniemen:
dimethylbenzeen
UN:
1307
IUPAC:
xyleen
CAS Nr:
1330-20-7
EEG Index:
Formule:
C8H10
Mol. Massa:
106.160
Dichtheid:
0.860
Smeltpunt:
-25.000 °C
Kookpunt:
140.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H332 - Schadelijk bij inademing

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Ammoniumijzer(III)citraat groen 100gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 50mm
Horlogeglas 40mm
Horlogeglas 40mm
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr