Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Waterstofperoxide

Waterstofperoxide 6% 1L

Waterstofperoxide 6%

1000ml 

Verpakt in een UN gekeurde fles met garantiesluiting.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.34 €5.25 0
Vanaf 12 stuks: €3.72 €4.50 12
Vanaf 60 stuks: €3.10 €3.75 60
Vanaf 144 stuks: €2.14 €2.59 144
Vanaf 576 stuks: €1.81 €2.19 576

Stuksprijs: €4.34 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Synoniemen:
Zuurstofwater
UN:
2984
IUPAC:
Waterstofperoxide 3-12%
CAS Nr:
7722-84-1
EEG Index:
231-765-0
Formule:
H2O2
SMILES:
OO
Mol. Massa:
34.000
Dichtheid:
1.450
Smeltpunt:
-33.000 °C
Kookpunt:
108.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P304+P340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28470000

Vaak samen besteld:

Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Dikke Bleek 1L
Dikke Bleek 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 70% 1L Sprayfles
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Hydrogel parels helder 8mm 10000 stuks
Natriumthiosulfaat 100gr
Natriumthiosulfaat 100gr
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr