Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Thinner

Thinner 1L

A kwaliteit thinner.
  • bevat geen tolueen en geen methanol
  • niet geregenereerd
  • 4 componenten
  • verpakt in een UN gekeurde fles met doorzichtige maatstrip en blindenmarkering.      
Wij verkopen thinner van hoge zuiverheid dermate samengesteld dat deze minder schadelijk is dan traditionele tolueen houdende thinner.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.17 €6.25 0
Vanaf 6 stuks: €4.50 €5.45 6
Vanaf 12 stuks: €4.09 €4.95 12

Stuksprijs: €5.17 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.85 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
32091090

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 100ml
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 100ml
Zoutzuur 29% 1 Liter
Zoutzuur 29% 1 Liter
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Glycerol 5L
Glycerol 5L