Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Thinner

Thinner 1L

A kwaliteit thinner.
  • bevat geen tolueen en geen methanol
  • niet geregenereerd
  • 4 componenten
  • verpakt in een UN gekeurde fles met doorzichtige maatstrip en blindenmarkering.      
Wij verkopen thinner van hoge zuiverheid dermate samengesteld dat deze minder schadelijk is dan traditionele tolueen houdende thinner.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.17 €6.25 0
Vanaf 6 stuks: €4.50 €5.45 6
Vanaf 12 stuks: €4.09 €4.95 12

Stuksprijs: €5.17 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.85 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Tetrahydrofuran 300ml
Tetrahydrofuran 300ml
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Oxaalzuur 500gr
Oxaalzuur 500gr
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Sulfaminezuur 25Kg
Sulfaminezuur 25Kg
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L