Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Thinner

Thinner 1L

A kwaliteit thinner.
  • bevat geen tolueen en geen methanol
  • niet geregenereerd
  • 4 componenten
  • verpakt in een UN gekeurde fles met doorzichtige maatstrip en blindenmarkering.      
Wij verkopen thinner van hoge zuiverheid dermate samengesteld dat deze minder schadelijk is dan traditionele tolueen houdende thinner.

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Brandbare vloeistof
Synoniemen:
thinner, verfverdunner, verdunner, tolueen
UN:
1263
IUPAC:
Thinner
CAS Nr:
EEG Index:
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Vrij van tolueen en andere aromaten

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.85 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Schoonmaakazijn 1L
Schoonmaakazijn 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Ontweringswater PRO 10% 1L
Ontweringswater PRO 10% 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Polyimide Tape 10mm x 33M
Polyimide Tape 10mm x 33M
Oxaalzuur 4500gr
Oxaalzuur 4500gr
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Kaliumjodide 100gr
Kaliumjodide 100gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg