Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Tetrahydrofuran (THF)

Tetrahydrofuran 300ml

tetrahydrofuran THF   tetrahydrofuran THF
Verpakt in een donkerglazen flesje met aluminium dop. 

Hoge zuiverheid >99.9%

Bestellen


Stuksprijs: €4.92 (ex btw)
Bestellen

31 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met kenmerkende prikkeling
Synoniemen:
1,4-epoxybutaan, butyleenoxide, cyclotetramethyleenoxide, furanidine, oxacyclopentaan, oxolaan
UN:
2056
IUPAC:
Tetrahydrofuran
CAS Nr:
109-99-9
EEG Index:
203-726-8
Formule:
C4H8O
SMILES:
C1CCCO1
Mol. Massa:
72.106
Dichtheid:
0.886
Smeltpunt:
-108.000 °C
Kookpunt:
66.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Aanvullende Gevareninformatie:

EUH019 - Kan ontplofbare peroxiden vormen

Voorzorgsmaatregelingen

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Glas 300ml
Netto Gewicht:
0.30 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
29321100

Vaak samen besteld:

Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Methylethylketon 1L
Methylethylketon 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Butylglycol 100ml
Butylglycol 100ml
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Matrasreiniger 1L spray fles
Matrasreiniger 1L spray fles
Aceton >99% 5L
Aceton >99% 5L
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Ijzersulfaat 5Kg
Ijzersulfaat 5Kg
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L