Naar categorie: Zuren Naar product: Sulfaminezuur

Sulfaminezuur 5Kg >99%

           

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €20.48 €24.78 0
Vanaf 3 stuks: €18.14 €21.95 3
Vanaf 16 stuks: €14.46 €17.50 16
Vanaf 64 stuks: €12.31 €14.90 64

Stuksprijs: €20.48 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne redelijk zure stof
Synoniemen:
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, sulfaminsäure, sulfamidic acid
UN:
2967
IUPAC:
Sulfaminezuur
CAS Nr:
5329-14-6
EEG Index:
226-218-8
Formule:
H3NSO3
SMILES:
O=S(=O)(O)N,O=S(=O)(O)N
Mol. Massa:
97.100
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
205.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
9
HS Code:
28111990

Vaak samen besteld:

Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Urea 100gr
Urea 100gr
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg