Naar categorie: Zuren Naar product: Sulfaminezuur

Sulfaminezuur 25Kg

Bulkverpakking sulfaminezuur 25Kg

Bestellen


Prijs: €40.08
Bestellen
2 stuk(s) op voorraad

ADR Zending: Sulfaminezuur, 8, III

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne redelijk zure stof
Synoniemen:
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, sulfaminsäure, sulfamidic acid
UN:
2967
IUPAC:
Sulfaminezuur
CAS Nr:
5329-14-6
EEG Index:
226-218-8
Formule:
H3NSO3
SMILES:
O=S(=O)(O)N,O=S(=O)(O)N
Mol. Massa:
97.100
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
205.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: SULFAMINEZUUR, 8, III
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2967 SULFAMINEZUUR, 8, III
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
25
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28111990;


Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter

Mierenzuur 85% 1L

Mierenzuur 85% 1L

Transportbak (nieuw)

Transportbak (nieuw)

d-Limoneen 300ml

d-Limoneen 300ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Oxaalzuur 1000gr

Oxaalzuur 1000gr