Naar categorie: Zuren Naar product: Sulfaminezuur

Sulfaminezuur 25Kg

Bulkverpakking sulfaminezuur 25Kg

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €39.26 €47.50 0
Vanaf 4 stuks: €35.12 €42.50 4
Vanaf 40 stuks: €30.99 €37.50 40

Stuksprijs: €39.26 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: Sulfaminezuur, 8, III

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne redelijk zure stof
Synoniemen:
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, sulfaminsäure, sulfamidic acid
UN:
2967
IUPAC:
Sulfaminezuur
CAS Nr:
5329-14-6
EEG Index:
226-218-8
Formule:
H3NSO3
SMILES:
O=S(=O)(O)N,O=S(=O)(O)N
Mol. Massa:
97.100
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
205.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
ADR: SULFAMINEZUUR, 8, III
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2967 SULFAMINEZUUR, 8, III
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
25
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28111990

Vaak samen besteld:

Thinner 1L
Thinner 1L
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)