Naar categorie: Zuren Naar product: Sulfaminezuur

Sulfaminezuur 150gram >99%

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen


Prijs: €2.44
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne redelijk zure stof
Synoniemen:
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, sulfaminsäure, sulfamidic acid
UN:
2967
IUPAC:
Sulfaminezuur
CAS Nr:
5329-14-6
EEG Index:
226-218-8
Formule:
H3NSO3
SMILES:
O=S(=O)(O)N,O=S(=O)(O)N
Mol. Massa:
97.100
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
205.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28111990;


Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 1000ml

Bekerglas Simax hoog 2000ml

Bekerglas Simax hoog 2000ml

Boekje PH1-14 80 strips

Boekje PH1-14 80 strips

Zink korrels 100gr

Zink korrels 100gr

Ammoniak 25% 100ml

Ammoniak 25% 100ml

Natriummetabisulfiet 1Kg

Natriummetabisulfiet 1Kg