Naar categorie: Zuren Naar product: Sulfaminezuur

Sulfaminezuur 150gram >99%

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €2.36 €2.85 0
Vanaf 4 stuks: €1.94 €2.35 4
Vanaf 32 stuks: €1.45 €1.75 32

Stuksprijs: €2.36 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte kristallijne redelijk zure stof
Synoniemen:
amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, sulfaminsäure, sulfamidic acid
UN:
2967
IUPAC:
Sulfaminezuur
CAS Nr:
5329-14-6
EEG Index:
226-218-8
Formule:
H3NSO3
SMILES:
O=S(=O)(O)N,O=S(=O)(O)N
Mol. Massa:
97.100
Dichtheid:
2.150
Smeltpunt:
205.000 °C
Kookpunt:
205.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelingen

P273 - Voorkom lozing in het milieu.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.15 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28111990

Vaak samen besteld:

Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 1kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Urea 880gr
Urea 880gr
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml