Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Styreen (ethenylbenzeen)

Styreen 20L

Styreen 20L

Bestellen


Stuksprijs: €56.98 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof
Synoniemen:
cinnameen, cinnamol, diarex HF 77, fenethyleen, fenyletheen, styrol, styropol, vinylbenzeen
UN:
2055
IUPAC:
Ethenylbenzeen
CAS Nr:
100-42-5
EEG Index:
202-851-5
Formule:
C8H8
SMILES:
C=CC1=CC=CC=C1
Mol. Massa:
104.149
Dichtheid:
0.910
Smeltpunt:
-30.600 °C
Kookpunt:
145.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
ADR: STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD, III (D/E)
Opslag: stevig gesloten houden verwijderd van hitte vonken en bronnen van open vlammen; bewaren bij 2-8°C

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H332 - Schadelijk bij inademing
H361 - Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: damp niet inademen, contact vermijden

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN2055 STYREEN MONOMEER, GESTABILISEERD, III (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
20
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
18.20 KG
HS Code:
29025000

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Xyleen 100ml
Xyleen 100ml
Glycerol 1L
Glycerol 1L