Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: StrontiumChloride Hexahydraat

Strontiumchloride Hexahydraat 10gr

Hoogzuiver strontiumchloride hexahydraat (SrCl2.6H2O)

Zuiverheid > 99.98%

INHOUD: 10gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Stuksprijs: €4.62 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot kleurloze kristallen
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Strontiumchloride Hexahydraat
CAS Nr:
10476-85-4
EEG Index:
233-971-6
Formule:
SrCl2.6H2O
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Mol. Massa:
266.620
Dichtheid:
1.960
Smeltpunt:
873.000 °C
Kookpunt:
1250.000 °C
Kleur:
Kleurloos of wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Lepelspatel PA 180mm
Lepelspatel PA 180mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ijzersulfaat 100gr
Ijzersulfaat 100gr
Mangaansulfaat 125gr
Mangaansulfaat 125gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Magnesiumnitraat 100gr
Magnesiumnitraat 100gr
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Borosilicaat testbuis 12x75mm push cap
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Erlenmeyer smalle hals 500ml
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 29-35mm
Stop rood rubber 31-38mm
Stop rood rubber 31-38mm
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Kaliumbicarbonaat 1000gr
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Mierenzuur 85% 100ml
Mierenzuur 85% 100ml
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Boorwater 100ml
Boorwater 100ml
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Magnesiumchloride 25kg (vlokken)
Natriumchloride 25kg
Natriumchloride 25kg