Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: StrontiumChloride Hexahydraat

Strontiumchloride Hexahydraat 10gr

Hoogzuiver strontiumchloride hexahydraat (SrCl2.6H2O)

Zuiverheid > 99.98%

INHOUD: 10gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Stuksprijs: €4.62 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot kleurloze kristallen
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Strontiumchloride Hexahydraat
CAS Nr:
10476-85-4
EEG Index:
233-971-6
Formule:
SrCl2.6H2O
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Mol. Massa:
266.620
Dichtheid:
1.960
Smeltpunt:
873.000 °C
Kookpunt:
1250.000 °C
Kleur:
Kleurloos of wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot < 100gr
Netto Gewicht:
0.01 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kaliumchloride 99% 120gr
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
CalciumChloride Parel 750gr
CalciumChloride Parel 750gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Horlogeglas 100mm
Horlogeglas 100mm
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Ammonium Thiosulfaat 100gr
Chroom(III)oxide groen 100gr
Chroom(III)oxide groen 100gr
Natriumsulfaat 100gr
Natriumsulfaat 100gr
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter