Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 689 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: StrontiumChloride Hexahydraat

Strontiumchloride Hexahydraat 100gr

Hoogzuiver strontiumchloride hexahydraat (SrCl2.6H2O)

Zuiverheid > 99.98%

INHOUD: 100gr verpakt in een plastic potje met schroefdeksel.

Bestellen


Stuksprijs: €23.55 (ex btw)
In winkelwagen: €47.11 (€57.00 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot kleurloze kristallen
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Strontiumchloride Hexahydraat
CAS Nr:
10476-85-4
EEG Index:
233-971-6
Formule:
SrCl2.6H2O
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Mol. Massa:
266.620
Dichtheid:
1.960
Smeltpunt:
873.000 °C
Kookpunt:
1250.000 °C
Kleur:
Kleurloos of wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg