Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: StrontiumChloride Hexahydraat

Strontiumchloride Hexahydraat 1000gr

Hoogzuiver strontiumchloride hexahydraat (SrCl2.6H2O)

Zuiverheid > 99.98%

INHOUD: 1000gr verpakt in een plastic emmertje.

Bestellen


Stuksprijs: €109.50 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte tot kleurloze kristallen
Synoniemen:
UN:
IUPAC:
Strontiumchloride Hexahydraat
CAS Nr:
10476-85-4
EEG Index:
233-971-6
Formule:
SrCl2.6H2O
SMILES:
[Cl-].[Cl-].[Sr+2]
Mol. Massa:
266.620
Dichtheid:
1.960
Smeltpunt:
873.000 °C
Kookpunt:
1250.000 °C
Kleur:
Kleurloos of wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H315 - Veroorzaak huid irritatie
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:

Vaak samen besteld:

Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
CalciumChloride Parel 4Kg
CalciumChloride Parel 4Kg
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumnitraat 150 gram
Kaliumnitraat 150 gram
Mangaan 100gr
Mangaan 100gr
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Magnesiumchloride 4kg
Magnesiumchloride 4kg
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg