Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Schoonmaakazijn

Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%

Schoonmaakazijn professioneel 5L 12-14%

Bestellen


Stuksprijs: €8.22 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een stekende geur
Synoniemen:
Ethaanzuur, acetic acid, ijsazijn,methaancarbonzuur, azijnzuur
UN:
2790
IUPAC:
Ethaanzuur
CAS Nr:
64-19-7
EEG Index:
200-580-7
Formule:
CH3COOH
SMILES:
CC(=O)O
Mol. Massa:
60.052
Dichtheid:
104.920
Smeltpunt:
16.600 °C
Kookpunt:
117.900 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Schadelijk voor de omgeving
Opslag: In een afgesloten glazen fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, gebruik makend van zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 5L
Netto Gewicht:
5.30 KG
Verzendunits:
5
HS Code:

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 70% 1L
Isopropylalcohol 70% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L