Naar categorie: Zuren Naar product: Salpeterzuur

Salpeterzuur 1L 53%

salpeterzuur nitric acid

Salpeterzuur 53%

Verpakt per 1000ml

NIET VOOR PARTICULIERE VERKOOP


Bestellen

5.74€
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen

Wvmc - EXPLOSIEVEN PRECURSOR: SALPETERZUUR 4-65%  meer informatie

Chemische Eigenschappen

UN: 2031    
IUPAC: Salpeterzuur 4-65%    
Formule: HNO3    
CAS Nr:7697-37-2    
Mol. Massa: 63.01
   
Dichtheid: 1.51   gr/ml
   
Smeltpunt: -41.59 °C
   
Kookpunt: 83.00 °C


Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend
Opslag: In een afgesloten fles in een goed geventileerde ruimte. Reageert heftig met basen en metalen.

H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uiterst voorzichtig behandelen, draag zuurbestendige handschoenen en een gezichtsmasker.