Naar categorie: Zuren Naar product: Salicylzuur

Salicylzuur 99+% 800gr

Verpakt in een plastic emmertje

Inhoud 800 gram

Zuiverheid 99+%           

Bestellen


Stuksprijs: €10.70 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
wit poeder
Synoniemen:
salicylzuur
UN:
IUPAC:
2-hydroxybenzoëzuur
CAS Nr:
69-72-7
EEG Index:
200-712-3
Formule:
C7H6O3
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
Opslag: Droog opslaan

H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Sulfaminezuur 150gram >99%
Sulfaminezuur 150gram >99%
Stop rood rubber 36-44mm
Stop rood rubber 36-44mm
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Poly-lepel INOX 150mm
Poly-lepel INOX 150mm