Naar categorie: Zuren Naar product: Propionzuur

Propionzuur 80% 1000ml

Propionzuur 1000ml


Bestellen


Stuksprijs: €6.57 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Kleurloze vloeistof met een karakteristieke geur
Synoniemen:
propaanzuur
UN:
1848
IUPAC:
Propionzuur 80%
CAS Nr:
79-09-4
EEG Index:
201-176-3
Formule:
C3H6O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
-23.000 °C
Kookpunt:
141.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
Opslag: Vanwege de brandbaarheid weghouden van hitte en open vlammen

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Damp niet ademen en contact vermijden (propionzuur veroorzaakt brandwonden)

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.99 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Dubbelspatel chattaway INOX 125mm
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Bekerglas Simax hoog 2000ml
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Mangaansulfaat 1kg
Mangaansulfaat 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Magnesiumchloride 1kg
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Wijnsteenzuur 125 gram
Wijnsteenzuur 125 gram
Butyndiol 5 gram
Butyndiol 5 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Natronloog 30% 100ml
Natronloog 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Azijnzuur 80% 1L
Boorwater 100ml
Boorwater 100ml
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur Oplossing 5% 1L
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml