Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 65-95 1L

Kookbereik 65-95 graden

Verpakt in een bruine veral pet fles van 1000ml met garantiesluiting.

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend Schadelijk voor de gezondheid
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.80 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml