Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 60-80 20L

PE 60-80 20L

Bestellen


Stuksprijs: €55.79 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend
ADR: KOOKPUNTBENZINES, II, (D/E)
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
UN3295 KOOKPUNTBENZINES, II, (D/E)
ADR Klasse:
3
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
12.40 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumchloride 125gr
Natriumchloride 125gr
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Thinner 1L
Thinner 1L
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Stop rood rubber 41-49mm
Stop rood rubber 41-49mm
Tricel Citronella 3L
Tricel Citronella 3L