Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 100-140 1L

Kookbereik 100-140 graden 1L

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.69 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Isopropylalcohol 100ml
Isopropylalcohol 100ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Isopropylalcohol 5L (ADR)
Glycerol 1L
Glycerol 1L
Kaliumpermanganaat 1000gr
Kaliumpermanganaat 1000gr
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Cyclohexaan >99.9% 1L
Cyclohexaan >99.9% 1L
Natriumchloride 5kg
Natriumchloride 5kg
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter