Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 100-140 1L

Kookbereik 100-140 graden 1L

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.69 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Natriumchloride 125gr
Natriumchloride 125gr
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Kookpuntbenzine 80-100 1L
Kookpuntbenzine 80-100 1L
n-Propanol 1000ml
n-Propanol 1000ml
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Monoethanolamine 100ml
Monoethanolamine 100ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
Bekerglas Simax hoog 50ml
10ml Meetpipet AS
10ml Meetpipet AS
Ammoniak 25% 100ml
Ammoniak 25% 100ml
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat