Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Petroleum Ether (kookpuntbenzine)

Kookpuntbenzine 100-140 1L

Kookbereik 100-140 graden 1L

Bestellen


Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
kleurloze vloeistof met benzine achtige geur
Synoniemen:
Petroleum Ether
UN:
3295
IUPAC:
Kookpuntbenzines
CAS Nr:
8032-32-4
EEG Index:
649-263-00-9
Formule:
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
kleurloos

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Schadelijk voor de omgeving Irriterend
H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp
H304 - Dodelijk bij contact met de huid
H340 - Kan genetische schade veroorzaken
H350 - Kan kanker veroorzaken

Voorzorgsmaatregelingen

Werk: Uitsluiten gebruiken in een goed geventileerde ruimte

P201 - Alvorens te gebruiken, de speciale aanwijzingen raadplegen.
P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
P308+P313 - NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331 - Geen braken opwekken

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
0.69 KG
Verzendunits:
0
HS Code:

Vaak samen besteld:

Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
d-Limoneen 300ml
d-Limoneen 300ml
Glycerol 100ml
Glycerol 100ml
Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd)
Ethanol 100ml (glas, gedenatureerd)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Kookpuntbenzine 60-80 1L
Poly-lepel INOX 180mm
Poly-lepel INOX 180mm
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Erlenmeyer smalle hals 250ml
Erlenmeyer smalle hals 250ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Reageerbuis klem, hout, 175mm
Petrischaal 200x30mm kalkglas
Petrischaal 200x30mm kalkglas
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Butylacetaat 1 Liter
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Kookpuntbenzine 65-95 1L