Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 4500gr

oxaalzuur oxalic acid Verpakt in een stevige plastic emmer. 

Inhoud 4500gr.

EAN: 7438213936985  

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €23.10 €27.95 0
Vanaf 4 stuks: €20.62 €24.95 4
Vanaf 32 stuks: €19.79 €23.95 32

Stuksprijs: €23.10 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
4.50 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Poetslappen Wit 10kg
Poetslappen Wit 10kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg