Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 4500gr

oxaalzuur oxalic acid Verpakt in een stevige plastic emmer. 

Inhoud 4500gr.

EAN: 7438213936985  

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €16.49 €19.95 0
Vanaf 4 stuks: €14.83 €17.95 4
Vanaf 32 stuks: €12.36 €14.95 32

Stuksprijs: €16.49 (ex btw)
Bestellen

18 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 5Kg
Netto Gewicht:
4.50 KG
Verzendunits:
6
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Poetslappen Wit 10kg
Poetslappen Wit 10kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Schep wit HDPE, inhoud 150 ml
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
PH1-14 150 strips in koker
PH1-14 150 strips in koker
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Oxaalzuur 1000gr (99% farmaceutisch)
Oxaalzuur 1000gr (99% farmaceutisch)
Calciumhydroxide 2500gr
Calciumhydroxide 2500gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Ammoniumpersulfaat 1000gr
Ammoniumpersulfaat 1000gr
Ijzersulfaat 1Kg
Ijzersulfaat 1Kg
Kaliumfosfaat 1Kg
Kaliumfosfaat 1Kg