Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 25Kg

Verpakt in 25Kg bulk verpakking

  • Ruime voorraad
  • Verzending via DHL
  • Koerierszending vanaf 100kg
  • Korting vanaf 40 zakken, neem contact met ons op voor een dag prijs
  • Hoge zuiverheid: helder wit en sneeuwachtige structuur 
  • OXAQUIM - Made in Spain

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €45.41 €54.95 0
Vanaf 10 stuks: €39.16 €47.38 10
Vanaf 40 stuks: €34.56 €41.82 40

Stuksprijs: €45.41 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
Verzendunits:
26
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Smeltkroes 100x100x25mm
Smeltkroes 100x100x25mm
Kroezentang RVS 35cm
Kroezentang RVS 35cm
Smeltkroes 40x40mm met deksel
Smeltkroes 40x40mm met deksel
Smeltkroes 55mmx40mm
Smeltkroes 55mmx40mm
Keramisch bootje 88mm
Keramisch bootje 88mm