Wegens omstandigheden zijn wij gesloten.

Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Oxaalzuur Verpakking oxaalzuur oxalic acid


Bestellen


Stuksprijs: €1.74 (ex btw)
Bestellen

19 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Petrischaal 100x15mm kalkglas
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
d-Limoneen 100ml
d-Limoneen 100ml
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Ontweringswater PRO 10% 1L
Ontweringswater PRO 10% 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Boorwater 100ml
Boorwater 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 100gr
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Kaliumfosfaat 100gr
Kaliumfosfaat 100gr
Methyleen Blauw 5gr
Methyleen Blauw 5gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Wijnsteenzuur 125 gram
Wijnsteenzuur 125 gram
Boorzuur 100gr
Boorzuur 100gr
Ontweringswater 10% 1L
Ontweringswater 10% 1L
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml