Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 100gr

Verpakt in een plastic potje met schroefdeksel

Oxaalzuur Verpakking oxaalzuur oxalic acid


Bestellen


Stuksprijs: €1.74 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Ontweringswater 10% 1L
Ontweringswater 10% 1L
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Horlogeglas 90mm
Horlogeglas 90mm
Kaliumpermanganaat 100gr
Kaliumpermanganaat 100gr
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Ontweringswater PRO 10% 1L
Ontweringswater PRO 10% 1L
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kaliumjodide 20gr
Kaliumjodide 20gr
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Calciumcarbonaat 500gr
Calciumcarbonaat 500gr
Zwavelzuur 37% 100ml
Zwavelzuur 37% 100ml
Fenolftaleïne 20 gram
Fenolftaleïne 20 gram
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Natriumacetaat Trihydraat 100 gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Oxaalzuur 500gr
Oxaalzuur 500gr