Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 1000gr

Verpakt in een degelijk plastic emmertje waar de oxaalzuur makkelijk uit te scheppen is door de grote opening.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.25 €6.35 0
Vanaf 8 stuks: €4.75 €5.75 8
Vanaf 32 stuks: €4.01 €4.85 32
Vanaf 64 stuks: €3.26 €3.95 64

Stuksprijs: €5.25 (ex btw)
Bestellen

2 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Glasvezel Type-K 2x0.4mm per meter
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Oxaalzuur 4500gr
Oxaalzuur 4500gr
Type-K Male Connector
Type-K Male Connector
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Borax Decahydraat 1000gr
Borax Decahydraat 1000gr
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Isopropylalcohol Sprayfles 1L
Isopropylalcohol Sprayfles 1L