Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 1000gr

Verpakt in een degelijk plastic emmertje waar de oxaalzuur makkelijk uit te scheppen is door de grote opening.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.99 €7.25 0
Vanaf 8 stuks: €5.08 €6.15 8
Vanaf 32 stuks: €4.09 €4.95 32
Vanaf 64 stuks: €3.43 €4.15 64

Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

8 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Ontweringswater 10% 1L
Ontweringswater 10% 1L
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Thinner 1L
Thinner 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Natriumnitriet 1000gr
Natriumnitriet 1000gr
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Nitril Paars M (6 stuks)
Nitril Paars M (6 stuks)