Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Oxaalzuur 1000gr

Verpakt in een degelijk plastic emmertje waar de oxaalzuur makkelijk uit te scheppen is door de grote opening.


Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €5.99 €7.25 0
Vanaf 8 stuks: €5.08 €6.15 8
Vanaf 32 stuks: €4.09 €4.95 32
Vanaf 64 stuks: €3.43 €4.15 64

Stuksprijs: €5.99 (ex btw)
Bestellen

22 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Ontweringswater 10% 1L
Ontweringswater 10% 1L
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Bekerglas Simax hoog 1000ml
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Natriumhydroxide 500 gram
Natriumhydroxide 500 gram
Oxaalzuur 4500gr
Oxaalzuur 4500gr
Thinner 1L
Thinner 1L
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Kaliumferricyanide 100gr
Kaliumferricyanide 100gr
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Bekerglas Simax laag 50ml
Bekerglas Simax laag 50ml
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg