Naar categorie: Zuren Naar product: Ontweringswater

Ontweringswater PRO 10% 1L

oxaalzuur oxalic acid Ontweringswater PRO / Ethanol-Oxaalzuur 10%

Inhoud: 1000ml 

Ontweringswater op ethanol basis, deze trekt dieper in de poriën van het hout en maakt het meer 'open'. Het droogt sneller en staat snellere nabewerking toe. Wel kan het een stuk agressiever uitwerken op zachtere houtsoorten en kan het resultaat afwijken van ontweringswater zonder ethanol.  

Toepasbaar op: hout


Inschroefbare Sprayer

Bestellen


Stuksprijs: €6.03 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr