Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 554 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Ontweringswater

Ontweringswater PRO 10% 20L

Ontweringswater PRO 10% 20L (zending per koerier)

Op ethanol basis. 

Inhoud: 20L

Bestellen


Stuksprijs: €46.69 (ex btw)
In winkelwagen: €46.69 (€56.50 inc. btw)

ADR: Externe voorraad, levertijd 2 tot 7 werkdagen


ADR Zending: ETHANOL <70%, 3, II (D/E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Brandbaar Irriterend Bijtend
ADR: ETHANOL <70%, 3, II (D/E)
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN ETHANOL <70%, 3, II (D/E)
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0
Verpakkingstype:
Pallet
Netto Gewicht:
0.00 KG
HS Code:

Vaak samen besteld:

Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml