Naar categorie: Zuren Naar product: Ontweringswater

Ontweringswater 10% 1L

oxaalzuur oxalic acid Ontweringswater 10% 1L

Niet beneden 4 graden C bewaren. Bij lagere temperaturen kunnen zure bestanddelen in de fles uitkristalliseren. Door de fles in heet water te leggen en daarna te schudden lossen de kristallen weer op. Na gebruik de fles goed afsluiten.

Toepasbaar op: hout en marmer

EAN: 7438213936992  

Bestellen


Stuksprijs: €4.09 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.10 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml