Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren Naar product: Ontweringswater

Ontweringswater 10% 20L

oxaalzuur oxalic acid Ontweringswater in grootverpakking, het betreft een oplossing van 10% oxaalzuur in water. 

Deze verpakking kan niet per DHL verzonden worden en moet per koerier, hierdoor wordt er vast bedrag gerekend voor de verzending afhankelijk van uw postcode (30-50euro) Dit bedrag blijft gelijk voor meerdere cans.

Bestellen


Stuksprijs: €32.89 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 3 tot 8 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
22.00 KG
Verzendunits:
25
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Thinner 1L
Thinner 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter