Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 513 items

Naar categorie: Zuren Naar product: Ontweringswater

Ontweringswater 10% 12x 1L

oxaalzuur oxalic acid Ontweringswater 10%

Op waterbasis

Inhoud: 12x 1000ml

Inschroefbare Sprayer

Bestellen


Stuksprijs: €41.28 (ex btw)
In winkelwagen: €165.12 (€199.80 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
13.20 KG
Verzendunits:
12
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml