Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Ontweringswater


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Ontweringswater 10% 1L Ontweringswater 10% 1L €4.09 €4.95 Bestellen
Ontweringswater PRO 10% 1L Ontweringswater PRO 10% 1L €6.03 €7.30 Bestellen
Ontweringswater 10% 20L Ontweringswater 10% 20L (zending per koerier) €32.89 €39.80 Bestellen
Ontweringswater 10% 12x 1L Ontweringswater 10% 12x 1L €41.28 €49.95 Bestellen
Ontweringswater PRO 10% 20L Ontweringswater PRO 10% 20L (zending per koerier) €46.69 €56.50 Bestellen
Ontweringswater PRO 10% 12x 1L Ontweringswater PRO 10% 12x 1L €48.35 €58.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Thinner 1L
Thinner 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Brandspiritus 1L
Brandspiritus 1L
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter