Naar categorie: Zuren Naar product: Oxaalzuur / Ontweringswater

Ontweringswater


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Ontweringswater 10% 1L Ontweringswater 10% 1L €4.09 €4.95 Bestellen
Ontweringswater PRO 10% 1L Ontweringswater PRO 10% 1L €6.03 €7.30 Bestellen
Ontweringswater 10% 20L Ontweringswater 10% 20L (zending per koerier) €32.89 €39.80 Bestellen
Ontweringswater 10% 12x 1L Ontweringswater 10% 12x 1L €41.28 €49.95 Bestellen
Ontweringswater PRO 10% 20L Ontweringswater PRO 10% 20L (zending per koerier) €46.69 €56.50 Bestellen
Ontweringswater PRO 10% 12x 1L Ontweringswater PRO 10% 12x 1L €48.35 €58.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vaste stof met een sneeuwachtige structuur
Synoniemen:
oxaalzuur, oxirinezuur, zuringzuur, ontweringswater, acide oxalique, sell d'oseille, oxalsäure
UN:
IUPAC:
Ethaandizuur
CAS Nr:
144-62-7
EEG Index:
205-634-3
Formule:
C2H2O4
SMILES:
OC(=O)C(O)=O
Mol. Massa:
90.000
Dichtheid:
1.900
Smeltpunt:
190.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H312 - Schadelijk bij contact met de huid
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN
ADR Klasse:
Verpakkingsgroep:
0
Punten:
0 per KG/L
HS Code:
29171110

Vaak samen besteld:

Oxaalzuur 100gr
Oxaalzuur 100gr
Citroenzuur 50% 1000ml
Citroenzuur 50% 1000ml