Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog 10%

Natronloog 10% 1L

Natronloog 10% 1L

Verpakt in een degelijke kunststof fles met kind veilige sluiting          

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €3.60 €4.35 0
Vanaf 12 stuks: €2.93 €3.54 12
Vanaf 60 stuks: €2.58 €3.12 60
Vanaf 144 stuks: €2.31 €2.80 144

Stuksprijs: €3.60 (ex btw)
Bestellen

7 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.13 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram