Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog

Natronloog 10%

Natronloog 10% (natriumhydroxide 10%)

Zuiver (bevat geen toevoegingen)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Prijsstaffel Inclusief BTW
Natronloog 10% 100ml Natronloog 10% 100ml €1.23 €1.49 3 Bestellen
Natronloog 10% 1L Natronloog 10% 1L €3.60 vanaf €2.31 per 144 €4.35 7 Bestellen
Natronloog 10% 1L Sprayfles Natronloog 10% Sprayfles 1000ml €4.30 vanaf €2.85 per 144 €5.20 3 Bestellen
Natronloog 10% 20L Natronloog 10% 20L €19.42 vanaf €16.12 per 12 €23.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, III, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, III, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Kaliumnitraat 1000 gram
Kaliumnitraat 1000 gram