Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30-33% 20L

20 liter verpakt in een stevige blauwe can.

Sterkte: 30-33%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver
 

Bestellen


Prijs: €18.97
Bestellen
2 stuk(s) op voorraad

ADR Zending: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
60
Verpakkingstype:
Can 20L
Netto Gewicht:
27.00 KG
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr