Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30% 1L

1 liter verpakt in een degelijke HDPE fles met kindveilige dop

Sterkte: 30%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver


Korting per doos van 12x 1L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.03 €4.88 0
Vanaf 12 stuks: €3.10 €3.75 12
Vanaf 60 stuks: €2.74 €3.32 60
Vanaf 144 stuks: €2.45 €2.97 144

Stuksprijs: €4.03 (ex btw)
Bestellen

18 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.35 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Ammoniak 25% 1L
Ammoniak 25% 1L
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Natriumsulfiet 5Kg
Natriumsulfiet 5Kg
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr