Voor het eerst sinds 2014 gaan wij een weekje op vakantie tussen 27 en 31 december, we zijn dan telefonisch gesloten en uw bestelling wordt direct na onze vrije dagen verstuurd.

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30% 1L

1 liter verpakt in een degelijke HDPE fles met kindveilige dop

Sterkte: 30%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver


Korting per doos van 12x 1L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.45 €5.38 0
Vanaf 12 stuks: €3.60 €4.35 12
Vanaf 60 stuks: €2.99 €3.62 60
Vanaf 144 stuks: €2.45 €2.97 144

Stuksprijs: €4.45 (ex btw)
Bestellen

16 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.35 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Demiwater 1L
Demiwater 1L
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Houtvochtmeter
Houtvochtmeter
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zwavelzuur 15% 1000ml
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Boekje PH1-14 80 strips
Boekje PH1-14 80 strips
Calciumnitraat 1kg
Calciumnitraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Veiligheids pipetteerballon 50ml
Veiligheids pipetteerballon 50ml
50ml Meetpipet AS
50ml Meetpipet AS
Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 19-6-20 1000gr
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
NPK 12-61-0 multi-MAP 1kg
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Heptaan 1L
Heptaan 1L
Thinner 1L
Thinner 1L
Stickerverwijderaar 1 Liter
Stickerverwijderaar 1 Liter