Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30% 1L

1 liter verpakt in een degelijke HDPE fles met kindveilige dop

Sterkte: 30%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver


Korting per doos van 12x 1L

Bestellen


Prijs: €4.03
Bestellen
Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagen


Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.35 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200;


Vaak samen besteld:

Horlogeglas 70mm

Horlogeglas 70mm

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Plastic emmer 5600ml

Plastic emmer 5600ml

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter