Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30% 1L

1 liter verpakt in een degelijke HDPE fles met kindveilige dop

Sterkte: 30%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver


Korting per doos van 12x 1L

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.03 €4.88 0
Vanaf 12 stuks: €3.10 €3.75 12
Vanaf 60 stuks: €2.74 €3.32 60
Vanaf 144 stuks: €2.45 €2.97 144

Stuksprijs: €4.03 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 2 tot 5 werkdagenDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.35 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Set van 7 roerstaafjes
Set van 7 roerstaafjes
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Natriumsulfiet 5Kg
Natriumsulfiet 5Kg
Bekerglas Simax laag 1000ml
Bekerglas Simax laag 1000ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Ethanol (gedenatureerd) 1 Liter
Waterstofperoxide 35% 1L
Waterstofperoxide 35% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Ijzerchloride 40% 5L
Ijzerchloride 40% 5L
Methanol >99% 1 Liter
Methanol >99% 1 Liter
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Actief Kool (poeder) 400gr
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Fles PET Helder 1L
Fles PET Helder 1L
Isobutanol 1L
Isobutanol 1L
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Kookpuntbenzine 65-95 1L
Kookpuntbenzine 65-95 1L