Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog 30%

Natronloog 30% 100ml

100ml verpakt in een bruinglazen flesje met garantiesluiting.

Sterkte: 30% Zuiverheid: Chemisch Zuiver

Bestellen


Stuksprijs: €1.60 (ex btw)
Bestellen

1 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 100ml
Netto Gewicht:
0.14 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Natronloog 10% 1L
Natronloog 10% 1L
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Erlenmeyer brede hals 250ml
Kaliumferrocyanide 100gr
Kaliumferrocyanide 100gr
Stop rood rubber 21-27mm
Stop rood rubber 21-27mm
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
PH Papier Rolletje PH1-14
PH Papier Rolletje PH1-14
Aceton >99% 100ml
Aceton >99% 100ml
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Stop rood rubber 12.5mm-16.5mm
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Reageerbuis 20x180mm borosilicaat
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 3% 100ml
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Azijnzuur 40% 1L
Azijnzuur 40% 1L