Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natronloog

Natronloog 30%

Natriumhydroxide oplossing, natronloog. 

Sterkte: 30%
Zuiverheid: Chemisch Zuiver

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natronloog 30-33% IBC 1275kg Natronloog 30-33% IBC 1275kg Op Aanvraag Op aanvraag
Natronloog 30% 100ml 100ml in een glazen flesje €1.60 €1.93 5 Bestellen
Natronloog 30% 1L 1 liter verpakt in een HDPE fles €4.03 €4.88 Bestellen
Natronloog 30-33% 20L 20 liter verpakt in een UN jerrycan €18.97 €22.95 4 Bestellen
Natronloog 30% 12x 1L 12x 1l verpakt per 12 in doos €33.02 €39.95 Bestellen
Natronloog 30-33% Drum 260kg Natronloog 30-33% Drum 260kg €128.02 €154.90 Bestellen
Natronloog 10% IBC 975kg Natronloog 10% IBC 975kg €445.87 €539.50 Bestellen
Natronloog 30-33% 560L Natronloog 30-33% 560L, verpakt per 20L, 28 stuks €482.64 €584.00 Bestellen
Natronloog 30-33% IBC 975kg Natronloog 30-33% IBC 975kg €580.58 €702.50 Bestellen

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151200;


Vaak samen besteld:

Horlogeglas 70mm

Horlogeglas 70mm

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Plastic emmer 5600ml

Plastic emmer 5600ml

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Borosilicaat Roerstaaf 150mm

Demiwater 1L

Demiwater 1L

Isopropylalcohol 1 Liter

Isopropylalcohol 1 Liter