Naar categorie: Vloeistoffen Naar product: Natronloog 10%

Natronloog 10% 1L Sprayfles

Natronloog 10% verpakt in een handige fles met sprayer. Zeer geschikt voor het reinigen van vettige oppervlakten.

Bestellen

Staffelprijzen Exclusief BTW Inclusief BTW
Per stuk: €4.30 €5.20 0
Vanaf 12 stuks: €3.60 €4.35 12
Vanaf 60 stuks: €3.18 €3.85 60
Vanaf 144 stuks: €2.85 €3.45 144

Stuksprijs: €4.30 (ex btw)
Bestellen

3 stuk(s) op voorraad


Niet Geregistreerd - EU MONITORING LIST: NATRIUMHYDROXIDE  meer informatie

Downloads


Verkoop Restricties 

Overheids Informatieblad Precursoren   Informatiepagina Precursoren
Consument afname:
Maximaal 25 Kg/L
Enkel leverbaar in Nederland.

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte hygroscopische kristallen
Synoniemen:
caustische soda, caustic soda
UN:
1823
IUPAC:
Natriumhydroxide
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
39.997
Dichtheid:
2.100
Smeltpunt:
318.000 °C
Kookpunt:
1390.000 °C
Kleur:
Wit

Gevarenaanduidingen

Irriterend Bijtend
Opslag: In een afgesloten recipient, in een vochtvrije omgeving, gescheiden van zuren, metalen en voedingsmiddelen.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
0.00 KG/L
Verpakkingstype:
Plastic 1000ml
Netto Gewicht:
1.20 KG
Verzendunits:
1
HS Code:

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 10% 1 Liter
Zoutzuur 10% 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 10% 1L
Waterstofperoxide 10% 1L
Natronloog 30% 1L
Natronloog 30% 1L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Natriumsulfiet 200 gram
Natriumsulfiet 200 gram
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen
Keramisch getipt pincet 10x125mm gebogen