Naar categorie: Vloeistoffen

Natronloog

Natriumhydroxide oplossingen (natronloog) van verschillende sterkten in diverse verpakkingsvormen.

Natronloog wordt onder meer gebruikt voor de verzeping van vetten, bij reiniging en ontstopping en als afbijtmiddel voor verf en vernis. Ook is het een veelgebruikt middel om de pH in te stellen.

Natronloog 30% Natriumhydroxide 99.85% (parels)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natronloog 30% Natronloog 30% Producten
Natronloog 50% Natronloog 50% Producten
Natronloog 10% Natronloog 10% Producten

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Zoutzuur 30% 20 Liter
Zoutzuur 30% 20 Liter
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Kaliumhydroxide 30% 100ml
Kaliumhydroxide 30% 100ml
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Zwavelzuur 37% 1 Liter
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Xyleen 300ml (glas)
Xyleen 300ml (glas)
Tolueen >99% 300ml
Tolueen >99% 300ml
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumsulfaat 1kg (technisch)
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Ammoniumchloride p.a. >99.7% 1000gr
Mierenzuur 85% 1L
Mierenzuur 85% 1L
Borax Decahydraat 25Kg
Borax Decahydraat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Bürkle tray, PP wit, 130x180mm, 0.5L
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Petrischaal 180x30mm kalkglas
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml