Naar categorie: Vloeistoffen

Natronloog

Natriumhydroxide oplossingen (natronloog) van verschillende sterkten in diverse verpakkingsvormen.

Natronloog wordt onder meer gebruikt voor de verzeping van vetten, bij reiniging en ontstopping en als afbijtmiddel voor verf en vernis. Ook is het een veelgebruikt middel om de pH in te stellen.

Natronloog 30% Natriumhydroxide 99.85% (parels)

Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natronloog 30% Natronloog 30% Producten
Natronloog 50% Natronloog 50% Producten
Natronloog 10% Natronloog 10% Producten

Downloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige corrosieve vloeistof
Synoniemen:
loog, caustic soda
UN:
1824
IUPAC:
Natriumhydroxide Oplossing (natronloog)
CAS Nr:
1310-73-2
EEG Index:
215-185-5
Formule:
NaOH
SMILES:
[OH-].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Kleurloos

Gevarenaanduidingen

Bijtend
ADR: NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden

Voorzorgsmaatregelingen

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
UN1824 NATRIUMHYDROXIDE VLOEIBAAR, 8, II, (D/E)
ADR Klasse:
8
Verpakkingsgroep:
II
Punten:
3 per KG/L
HS Code:
28151200

Vaak samen besteld:

Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Stickerverwijderaar 100ml
Stickerverwijderaar 100ml
3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Di-Ethylether 30ml
Di-Ethylether 30ml
Knijpfles 100ml
Knijpfles 100ml
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Demiwater 1L
Demiwater 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Natriumhypochloriet / Chloor 12-14% 20L
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Waterstofperoxide 35% 25Kg
Zoutzuur 30% 1 Liter
Zoutzuur 30% 1 Liter
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Petrischaal 80x15mm kalkglas
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Degelijke overzet veiligheidsbril
Degelijke overzet veiligheidsbril
Oxaalzuur 1000gr
Oxaalzuur 1000gr
Zoutzuur 30% 100ml
Zoutzuur 30% 100ml
Salpeterzuur 100ml 3%
Salpeterzuur 100ml 3%
Erlenmeyer brede hals 100ml
Erlenmeyer brede hals 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht
Keramisch getipt pincet 10x130mm recht