Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat 25kg

Natriumpercarbonaat 25kg


Bestellen


Stuksprijs: €62.64 (ex btw)
Bestellen

ADR: levertijd 3 tot 8 werkdagen


ADR Zending: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
ADR: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
25
Verpakkingstype:
Zakgoed
Netto Gewicht:
25.00 KG
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Roerstaaf 10x70mm
Roerstaaf 10x70mm