Wegens omstandigheden zijn wij tijdelijk gesloten.
Uw Winkelwagen bevat 378 items

Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram

Natriumpercarbonaat 100 gram

Bestellen


Stuksprijs: €1.91 (ex btw)
In winkelwagen: €1.91 (€2.31 inc. btw)

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml