Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram

Natriumpercarbonaat 100 gram

Bestellen


Stuksprijs: €1.91 (ex btw)
Bestellen

Niet voorradig, levertijd 1 tot 3 werkdagenChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Pot >= 100gr < 1000gr
Netto Gewicht:
0.10 KG
Verzendunits:
0
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 250ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Bekerglas Simax hoog 100ml
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Dubbelspatel chattaway INOX 235mm
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhypochloriet 100gr
Calciumhypochloriet 100gr