Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram

Natriumpercarbonaat 1000 gram


Bestellen


Stuksprijs: €8.14 (ex btw)
Bestellen

33 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Thinner 1L
Thinner 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Waterstofperoxide 3% 1L
Waterstofperoxide 3% 1L
Fosforzuur 59% 1L
Fosforzuur 59% 1L
KP Oplossing 1:10 1000ml
KP Oplossing 1:10 1000ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Citroenzuur Monohydraat 5Kg
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Maatlepels Groot
Maatlepels Groot