Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram

Natriumpercarbonaat 1000 gram


Bestellen


Prijs: €8.14
Bestellen
32 stuk(s) op voorraad


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28369990;


Vaak samen besteld:

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Borax Decahydraat 1000gr

Borax Decahydraat 1000gr

Natriumbicarbonaat 25Kg

Natriumbicarbonaat 25Kg

Sulfaminezuur 1Kg >99%

Sulfaminezuur 1Kg >99%

Waterstofperoxide 12% 1L

Waterstofperoxide 12% 1L

Benzylalcohol 99% 1L

Benzylalcohol 99% 1L