Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriumpercarbonaat

Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram

Natriumpercarbonaat 1000 gram


Bestellen


Stuksprijs: €8.14 (ex btw)
Bestellen

30 stuk(s) op voorraadChemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Oxiderend Bijtend Irriterend
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
1.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
2
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
CalciumChloride (vlokken) 25kg in emmer
CalciumChloride (vlokken) 25kg in emmer
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Zinkchloride 1Kg
Zinkchloride 1Kg
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Calciumhydroxide 500gr
Calciumhydroxide 500gr
Urea 880gr
Urea 880gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram