Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar bij het onderhoud van vijvers.

Van hoge zuiverheid: >99.8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.91 €2.31 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €8.14 €9.85 33 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €62.64 €75.80 Bestellen
Natriumpercarbonaat 250kg Natriumpercarbonaat 250kg €557.85 €675.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend
ADR: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Thinner 1L
Thinner 1L
Bekerglas Simax laag 600ml
Bekerglas Simax laag 600ml
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Natriumthiosulfaat 25kg (TECH)
Demiwater 20L
Demiwater 20L
Malachiet Groen 100gr
Malachiet Groen 100gr
Methyleen Blauw 25gr
Methyleen Blauw 25gr
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer brede hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Roerstaaf 10x70mm
Roerstaaf 10x70mm
Knijpfles 500ml
Knijpfles 500ml
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Borosilicaat Roerstaaf 150mm
Ethylacetaat 100ml
Ethylacetaat 100ml
Aluminium Poeder 4N 500gr
Aluminium Poeder 4N 500gr