Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar ook in vijvers ter bestrijding van draadalg.

Van hoge zuiverheid: >99.8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.91 €2.31 2 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €8.14 €9.85 30 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €62.64 €75.80 Bestellen
Natriumpercarbonaat 250kg Natriumpercarbonaat 250kg €557.85 €675.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend
ADR: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28369990





Vaak samen besteld:

Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Stop rood rubber 8-12mm
Stop rood rubber 8-12mm
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 14x130mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Reageerbuis 10x100mm borosilicaat
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
Stop rood rubber 10.5-14.5mm
CalciumChloride (parel) 25kg
CalciumChloride (parel) 25kg
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Sulfaminezuur 1Kg >99%
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Kaliumhydroxide 1Kg
Kaliumhydroxide 1Kg
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Zinkoxide Granulaat 1kg
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Citroenzuur Anhydraat 5kg
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 250ml
Bekerglas Simax laag 100ml
Bekerglas Simax laag 100ml