Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar ook in vijvers ter bestrijding van draadalg.

Van hoge zuiverheid: >99.8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Ex. BTW Incl. BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.91 €2.31 5 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €8.14 €9.85 39 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €62.64 €75.80 3 Bestellen
Natriumpercarbonaat 250kg Natriumpercarbonaat 250kg €557.85 €675.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend
ADR: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28369990;


Vaak samen besteld:

Plastic emmer 1180ml

Plastic emmer 1180ml

Plastic emmer 5600ml

Plastic emmer 5600ml

Natriumbicarbonaat 25Kg

Natriumbicarbonaat 25Kg

Maerl Koraalalgen kalkpoeder 5kg

Maerl Koraalalgen kalkpoeder 5kg

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Petrischaal 100x15mm kalkglas

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg

Magnesiumsulfaat Heptahydraat 5kg