Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar ook in vijvers ter bestrijding van draadalg.

Van hoge zuiverheid: >99.8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.91 €2.31 1 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €8.14 €9.85 21 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €62.64 €75.80 Bestellen
Natriumpercarbonaat 250kg Natriumpercarbonaat 250kg €557.85 €675.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend
ADR: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Schoonmaakazijn 5L
Schoonmaakazijn 5L
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Natriumhypochloriet 12-14% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Fosforzuur 75% 1L
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Borax Decahydraat 100gr
Borax Decahydraat 100gr
Bleekwater 1L
Bleekwater 1L
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Zwavel Refined >99.5% 100gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Nitril Paars S (6 stuks)
Nitril Paars S (6 stuks)
Dichloormethaan >99% 300ml
Dichloormethaan >99% 300ml
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 500 gram
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Knijpfles 250ml
Knijpfles 250ml
Ammonia 1L
Ammonia 1L
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Terpentine 1L
Terpentine 1L
Oxaalzuur 25Kg
Oxaalzuur 25Kg
Di-Ethylether 300ml
Di-Ethylether 300ml