Naar categorie: Vaste Stoffen

Natriumpercarbonaat

Zuurstofbleekmiddel, veel gebruikt in schoonmaakmiddelen maar bij het onderhoud van vijvers.

Van hoge zuiverheid: >99.8%


Beschikbare verpakkingen

# Product Beschrijving Stuksprijs Inclusief BTW
Natriumpercarbonaat 99.8% 100gr Natriumpercarbonaat 99.8% 100 gram €1.91 €2.31 Bestellen
Natriumpercarbonaat 99.8% 1000gr Natriumpercarbonaat 99.8% 1000 gram €8.14 €9.85 20 Bestellen
Natriumpercarbonaat 25kg Natriumpercarbonaat 25kg €62.64 €75.80 Bestellen
Natriumpercarbonaat 250kg Natriumpercarbonaat 250kg €557.85 €675.00 Bestellen

Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Witte vast stof
Synoniemen:
Natriumpercarbonaat, natriumcarbonaat-waterstofperoxide, vast waterstofperoxide
UN:
3378
IUPAC:
Natriumcarbonaat Peroxyhydraat
CAS Nr:
15630-89-4
EEG Index:
239-707-6
Formule:
2Na2CO3·3H2O2
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:
Witte vaste stof

Gevarenaanduidingen

Irriterend Oxiderend Bijtend
ADR: NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
H272 - Kan brand bevorderen; oxiderend
H302 - Schadelijk bij inslikken
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

Voorzorgsmaatregelingen

P220 - Van kleding/.../brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Transport

Kenmerk:
UN3378 NATRIUMCARBONAAT-PEROXYHYDRAAT, 5.1, III
ADR Klasse:
5.1
Verpakkingsgroep:
III
Punten:
1 per KG/L
HS Code:
28369990

Vaak samen besteld:

Natriumbicarbonaat 25Kg
Natriumbicarbonaat 25Kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 25kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Thinner 1L
Thinner 1L
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Erlenmeyer smalle hals 1000ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Actief Kool (granulaat) 400gr
Actief Kool (granulaat) 400gr
Natriumbicarbonaat 5Kg
Natriumbicarbonaat 5Kg
Locron-L 20L (27kg)
Locron-L 20L (27kg)
Formaline 37% 100ml
Formaline 37% 100ml
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Citroenzuur Anhydraat 100gr
Benzylalcohol 99% 100ml
Benzylalcohol 99% 100ml
Waterstofperoxide 12% 5L
Waterstofperoxide 12% 5L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Citroenzuur Monohydraat 25Kg
Natriumcarbonaat 25kg
Natriumcarbonaat 25kg
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Natriumbicarbonaat 12.5kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Magnesium Lint 25 gram
Magnesium Lint 25 gram
Maatlepels Groot
Maatlepels Groot