Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetasilicaat

Natriummetasilicaat 1Kg

Natriummetasilicaat 1Kg

Verpakt in een plastic emmertje          

Bestellen


Stuksprijs: €6.82 (ex btw)
Bestellen

10 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige Vloeistof
Synoniemen:
UN:
3253
IUPAC:
Natriummetasilicaat
CAS Nr:
6834-92-0
EEG Index:
229-912-9
Formule:
Na2SiO3
SMILES:
[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, voeding en voeder, metalen, halogenen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen corrosie

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28391100

Vaak samen besteld:

Petrischaal 60x15mm kalkglas
Petrischaal 60x15mm kalkglas
Plastic emmer 1180ml
Plastic emmer 1180ml
Fles HDPE 1L
Fles HDPE 1L
Natriummetabisulfiet 1Kg
Natriummetabisulfiet 1Kg
Plastic emmer 5600ml
Plastic emmer 5600ml
Isopropylalcohol 1 Liter
Isopropylalcohol 1 Liter
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Zinksulfaat 1kg
Zinksulfaat 1kg
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Demiwater 5L
Demiwater 5L
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Jerrycan 5L UN Stapelbaar
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Ontluchtingsdop voor 5L cans
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Calciumsulfaat Dihydraat (gips) 1000gr
Sprayer voor 1L fles
Sprayer voor 1L fles
Kaliumchloride 99% 1Kg
Kaliumchloride 99% 1Kg
Boorzuur 1000gr
Boorzuur 1000gr
Salpeterzuur 1L 3%
Salpeterzuur 1L 3%
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Magnesiumsulfaat Heptahydraat 1kg
Azijnzuur 70% 1L
Azijnzuur 70% 1L
Natriumcarbonaat 800gram
Natriumcarbonaat 800gram
Transportbak (nieuw)
Transportbak (nieuw)
Natriumhydroxide 140gr
Natriumhydroxide 140gr
Kaliumhydroxide 100gr
Kaliumhydroxide 100gr
Citroenzuur Monohydraat 1Kg
Citroenzuur Monohydraat 1Kg