Naar categorie: Vaste Stoffen Naar product: Natriummetasilicaat

Natriummetasilicaat 1Kg

Natriummetasilicaat 1Kg

Verpakt in een plastic emmertje          

Bestellen


Stuksprijs: €6.82 (ex btw)
Bestellen

16 stuk(s) op voorraadDownloads


Chemische Eigenschappen

Voorkomen:
Stroperige Vloeistof
Synoniemen:
UN:
3253
IUPAC:
Natriummetasilicaat
CAS Nr:
6834-92-0
EEG Index:
229-912-9
Formule:
Na2SiO3
SMILES:
[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Na+]
Mol. Massa:
0.000
Dichtheid:
0.000
Smeltpunt:
0.000 °C
Kookpunt:
0.000 °C
Kleur:

Gevarenaanduidingen

Bijtend Irriterend
Opslag: Gescheiden van sterke zuren, voeding en voeder, metalen, halogenen. Opslaan op een plaats met een betonnen vloer die bestand is tegen corrosie

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelingen

P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 - Onmiddelijk een antigifcentrum of arts raadplegen

Transport

Kenmerk:
Vrijgesteld van het ADR
LQ
5.00 KG/L
Verpakkingstype:
Emmer 1Kg
Netto Gewicht:
1.00 KG
Verzendunits:
1
HS Code:
28391100

Vaak samen besteld:

3ml Plastic Pipette x10
3ml Plastic Pipette x10
Grafiet staaf 10x100mm
Grafiet staaf 10x100mm
Natriumhydroxide 1000gr
Natriumhydroxide 1000gr
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 1000 gram
Grafiet plaat 100x100x10mm
Grafiet plaat 100x100x10mm
Stop rood rubber 26-32mm
Stop rood rubber 26-32mm
Zwavel Granulaat 5kg
Zwavel Granulaat 5kg
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Natriumbicarbonaat 1200 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Kopersulfaat Pentahydraat 125 gram
Magnesiumchloride 100gr
Magnesiumchloride 100gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Aluminiumsulfaat 120gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
Ijzerchloride 98% (anhydrous) 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
IJzer(II)Sulfaat Heptahydraat 100gr
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Zwavelzuur 96-98% 1 Liter
Waterstofperoxide 12% 1L
Waterstofperoxide 12% 1L
Salpeterzuur 1L 53%
Salpeterzuur 1L 53%
Fosforzuur 75% 100ml
Fosforzuur 75% 100ml
Aceton >99% 1 Liter
Aceton >99% 1 Liter
Hevelpomp kunstof 20l
Hevelpomp kunstof 20l
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumsilicaat 37% - Glaswater 1L
Natriumchloride 1Kg
Natriumchloride 1Kg
Natriumsulfaat 1000gr
Natriumsulfaat 1000gr
Propyleenglycol 1000ml
Propyleenglycol 1000ml